Најкултeн американски филм на 1990-тите?

Марко: Дефинитивно “Ефтини приказни” (Pulp Fiction, 1994)… Жарко: Жално е тоа што во таа фикција не веруваш само ти, братче…