НАХРАНИ МЕ

Се гледаме низ темни стакла јас и ти, некои други луѓе се затворени во градот барем се убедливи додека не глумат доволно глупави, доволно паметни без компромиси за трачерската смеа нахрани ме…   бели автопати до црвенилото на ужасот твојата кожа со боја на коњак додека влегувам полека претпазлив и сам во сликата за тебе […]