Најкултeн американски филм на 1990-тите?

Марко: Дефинитивно “Ефтини приказни” (Pulp Fiction, 1994)… Жарко: Жално е тоа што во таа фикција не веруваш само ти, братче…

Страв о(r) почит?

Ова ми звучи како clash of the titans. Во молекулата на стравот има еден атом презир; опскурноста на испотените мисли е еден од најмоќните филтри на перцепцијата. Како едно од оние големи огледала во забавните паркови, носовите се секогаш поголеми.

ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ!

Времето е димензија на промени. Оно помаже да се опише промената и не постои бреж ње! Во свемир во кој би престанале свите радњи, не би имало повеќе време. Слично томе непомичните предмети оставуваат впечаток на постоење ван времето.

Разговор

Вчера разговарав со Бог: -“?” -“…”

ОГЛЕДАЛАТА

Луѓето од нашата земја беа обични луѓе, речиси како и останатите во светот. Немаше на нив ништо што лесно воочливо би отскокнувало од сликата за обични, секојдневни луѓе што си го бараа својот к’смет на овој свет.