Будење

Гранка од дрвото,

тоа што расте во градината

под мојата соба,

во која често не можам

да си ја најдам

капата за сонце

па престанувам да ја барам,

во која скоро секогаш на масата,

стои расфрлан куп хартии

и еден стар фотоапарат

кој татко ми го позајми

од неговиот брат,

кој, пак, го чуваше на таванот

од куќата веќе подолго време,

– удри силно во прозорецот

и ме разбуди во пет наутро

Заспаниот Бартон (Wилена)

Нема коментари

Сè уште нема коментари.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Се извинуваме, но коментарите се затворени.