Димитар Петровски

Светлината е електромагнетно зрачење видливо за окото. Кога во вијугите на светлината заскитува т.н. турист (параглајдер или ангел), ретината на набљудувачот отекува несразмерно, создавајќи услови за киностиметички шок. Последиците од оваа траума се добро познати, но ниту еден научник, филозоф или фотограф не знае да каже што станува притоа со заскитаниот турист...

 
три планини и... човек во сенката лица под дрвото, покрај... розвел
поглед 1 поглед 2 девојката со темен... елена покори се...
зачеток кларинетист кларинет соло трубач жици
додека одминува... асфалтира- ње 24 пријатели во потрага... windows 2007
екстрем темна ружа раѓање - растење... 9 ентропија

параглајде- ри и сонце

дај бе малце низ очила пази, маче параглајдер и месечина