Елена Стојанова

Цунамито на Хокусаи бавно истекува од нивните очи како сениште од некоја друга - не толку поп - Јапонија нежно залегната во лулка. Се вртат на запад, а гледаат на исток. Седум лица, едно тело. Ваби и Саби, зен.

 
цут земја оган баланс луна
вода ветер ваби и саби