НМП е група автори на слики и потреби. Се е рекламна кампања, не само во килобајтите од брадичките на мудрите јарци. Тинејџерката што се шета низ школскиот ходник со цилиндерче тутун во уста е подвижна слика, информација, реклама. Нејзините минато, сегашност и иднина не се никогаш битни. Прашање е дали ја приметуваме. Ја приметуваме, ли? Продуктите не постојат старозаветно гледано, но она што е зад нив постои – смисла, нагон, потреба. Како со руски постмодернистички цртани, НМП си игра со брадичките на мудрите јарци и рекламните пораки во нив, затоа што таму се крие изразот на сегашноста. Ако поединецот најлесно може да реагира на кратки и сликовити прикази, тогаш таа форма мора да се истражи, па макар и да е базирана на непостоечки “продукти.” За Скопје и пошироко.

Не сме сами. Продолжуваме.

 
Приклучи Се Претходен Пасус