Александар Мијалковиќ (музика и фото)

Време е за малку ретро електро! 3 полни диска со музички колажи на Мијал долго се вртеа низ одаите на НМП пред конечно да се решиме за петте траки што го прават ова ненасловено ЕП. За пристап до емпетројките, следете ги линковите на соодветните абстракции. Се вели дека во нив се крие и патот до леглото на џинот...

 
...петокрака амнезијак во кујната на џинот 1 во кујната на џинот 2 круна