01. Resized Space o1 (6:03)
02. Resized Space o2 (5:46)
03. Resized Space o3 (4:07)
04. Resized Space o4 (3:03)
05. Secret Lotus Seeds (5:55)
06. Secret Lotus Seeds [monospit resized space] (2:09)

Ване Костадинов :: програмирање, саунд дизајн, мастеринг
Александар Ников :: гитара

< вкупна тежина на емпетројките - 37.2 MB >