Simplexity  
 
   
   
 

 

01. Full Moon (2:46)
02. Keep Up (3:09)
03. Fuck Vinyl 118 Times (2:43)
04. Sewage (2:45)
05. Friendly Magic Dwarf Eaters (4:42)
06. Being This (4:20)
07. Aluminium (6:04)
08. My Best Friend (2:39)
09. Number Red (4:28)
10. Wouldbe (4:21)
11. Femmenist (2:52)
12. A Moment (3:52)
13. Creative Cancer Type 48 (2:26)
14. Playable Life (5:03)
15. Right Outside (2:49)
16. Standing Here (3:34)

< вкупна тежина на емпетројките - 125 MB >

Дамјан Цветков-Димитров :: музика // дизајн

Simplexity, или како што некои (во поретки прилики) го нарекуваат, Дамјан Цветков- Димитров, инаку негово вистинско име веќе 20 години, има направено некои нешта, и има избегнато некои други нешта, што наизглед резултира во одредена тенденција да се прави нешто повеќе и нешто помалку од куп други идеи што произлегуваат од надворешни извори.

Снажна јарост проследена со лаење и гризење по празни балони што најнакрај пукаат е честа практика во неговиот концептуален свет, и има афект во што и да прави (како, на пример, супа од патлиџани или миење садови).

Го користи компјутерот за да ја задоволи потребата по интелектуално задоволство низ аудио и некои други алтернативни активности.

Гледајќи ја својата музика како научно истражување и процес на откривање, тој го користи неговиот аудио хардвер како аудио лабораторија, проширувајќи ги границите на звукот и другите нешта. Главни влијанија во неговата музика и во неговиот живот се гените, егото, општеството, природната средина, серијата навидум случајни настани и различните извори на информации.

За повеќе детали, види Producers Against Squirrels!