Христијаните си ја имаат Библијата, Муслиманите го имаат Коранот, а НМП – својот Манифест. Во Манифестот, НМП гордо ја обзнанува својата генијална агенда. Читајте и запрашајте се: дали добриот збор навистина отвара железни врати; дали минатото е навистина запечатено; дали сте СПАСЕНИ? Патот низ Манифестот е суштината на НМП. Поминете ги неговите јазичко-семантички сцили и харибди, неговите ридови, фјордови и морени, и добредојдовте во одаите на НМП.

За Скопје и пошироко.